Política de privacitat

Política de privacitat

Des de la seva web, hoteldiegos.com sol•licita a l'usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari queden incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de Explotaciones Hoteleras Moreno López. S.L, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol•licitats per l’ usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recollida dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de Explotaciones Hoteleras Moreno López. S.L, que assumeix les mesures tècniques, d’organització i de seguretat amb la garantia de la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal , i qualsevol altra legislació aplicable.

Explotaciones Hoteleras Moreno López. S.L, des de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l’ usuari de manera interna per donar-li a conèixer ofertes i promocions que es poguessin considerar del seu interès.

Si vostè no consenteix que les seves dades personals siguin tractades amb finalitats de promoció i publicitat, cal indicar-ho mitjançant carta adreçada a Explotaciones Hoteleras Moreno López. S.L ., c/ Roca Corne, 20. 43850 Cambrils (Tarragona) o mitjançant correu electrònic a l’adreça information@hoteldiegos.com
L’ usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a empreses gestionades per Explotaciones Hoteleras Moreno López. S.L, així com a d’altres empreses externes que prestin serveis complementaris (lloguers, entrades a parcs...) i que prèviament hagi sol•licitat el client. En tot cas es respectarà la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

Explotaciones Hoteleras Moreno López. S.L, des de la seva web, utilitzarà cookies quan l’ usuari navegui per la web de Hotel Diegos. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador no proporciona referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’ usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui els usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cadascuna de les visites per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si cal, cancel•lar les seves dades de caràcter personal subministrades en la web de Hotel Diegos, mitjançant comunicació escrita dirigida a Explotaciones Hoteleras Moreno López. S.L ., c/ Roca Corne, 20. 43850 Cambrils (Tarragona), aquesta comunicació també es pot fer mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: information@hoteldiegos.com.

 

Hotel Diegos - Seguratat